SVVS Keurmerk

Wij zijn de trotse bezitters van het SVVS-kwaliteitscertificaat!

keurmerk

We hebben misschien wel eens gehoord van verhalen over ‘Sint & Pieten’ die niet altijd in de beste staat verkeerden wanneer ze op bezoek kwamen bij mensen. Ze gedroegen zich soms ondermaats, hadden te diep in het glaasje gekeken en droegen bedenkelijke kostuums. Hun voornaamste doel leek vaak te zijn om zo snel mogelijk geld te verdienen, zonder veel respect voor gemaakte afspraken…

Om te voorkomen dat zulke ongewenste situaties zich blijven voordoen, werd in 2006 het initiatief genomen door de SVVS (Stichting Vrienden van Sinterklaas) om een keurmerk in te voeren voor de sinterklaasbranche. Dit keurmerk staat garant voor kwaliteit en professionaliteit. Houders van dit keurmerk moeten voldoen aan strikte criteria en zich houden aan een gedragscode.

We zijn trots om te kunnen aankondigen dat Sint in Groningen het keurmerk op 31 december 2014 heeft ontvangen en gecertificeerd is sinds 15 januari 2015. Onze werkwijze is uitgebreid getoetst door de keurmerkcommissie, die bestaat uit leden van het stichtingsbestuur en deskundigen die door het bestuur zijn aangewezen. Deze commissie beoordeelt of de aanvrager daadwerkelijk in aanmerking komt voor het keurmerk. Het keurmerk heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en kan worden verlengd met nog eens 2 jaar, mits de houder blijft voldoen aan de gestelde criteria.

We willen benadrukken dat we ons inzetten voor een hoogwaardige en betrouwbare Sinterklaaservaring voor iedereen. Met ons keurmerk willen we de standaard zetten voor kwaliteit en professionaliteit in de sinterklaasbranche, en we blijven ons inzetten om dit doel te bereiken.

Bedankt voor uw vertrouwen in Sint in Groningen en het keurmerk van de SVVS. Samen streven we naar een onvergetelijke en zorgeloze Sinterklaastijd voor iedereen!

Ons certificaat vindt u hier.

Wilt u meer weten over het SVVS-kwaliteitskeurmerk, dan kunt u informatie vinden op: www.sinterklaaskeurmerk.nl