SVVS Keurmerk

Wij zijn de trotse bezitters van het SVVS-kwaliteitscertificaat!

keurmerkIn het verleden (en waarschijnlijk heden…) kwamen er regelmatig ‘Sint & Pieten’ in beeld, en op bezoek bij mensen, die al 1 of meerdere drankjes hadden genuttigd, ondermaats acterend en gekleed in bedenkelijke kostuums, die geen boodschap hadden aan het nakomen van afspraken. Deze lieden wilden maar één ding: zoveel mogelijk geld verdienen in een zo kort mogelijke tijd!

Om zulke ongewenste situaties te voorkomen is er in 2006 op initiatief van de SVVS (Stichting Vrienden van Sinterklaas) een keurmerk in het leven geroepen voor de sinterklaasbranche, als waarborg van kwaliteit. Houders van dit keurmerk moeten voldoen aan bepaalde criteria en zich houden aan een gedragscode.

Sint in Groningen heeft dit keurmerk op 31 december 2014, al gekregen en sinds 15 januari 2015 zijn wij ook gecertificeerd. Onze werkwijze is getoetst door de keurmerkcommissie, welke bestaat uit leden van het stichtingsbestuur en door het bestuur aangewezen deskundigen. Deze commissie bepaalt of de aanvrager ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor het keurmerk. Het keurmerk heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en kan, mits de houder aan de criteria blijft voldoen, worden verlengd met een periode van 2 jaar.

Ons certificaat vindt u hier.

Wilt u meer weten over het SVVS-kwaliteitskeurmerk, dan kunt u informatie vinden op: www.sinterklaaskeurmerk.nl